Miljø

Tvillingegaarden er certificeret iht. MPS-A, MPS-GAP og MPS-SQ.

Hos Tvillingegaarden ønsker vi i valg af produktionsmetoder, energikilder, sygdoms- og skadedyrskontrol m.v. at sætte fokus på miljøet, så skadelig indflydelse på miljøet undgås. Dette indebærer bl.a. at vi sorterer alt affald, at udledning af næringsstoffer reduceres til et absolut minimum og at vi ved valg af opvarmningsformer tager størst mulig hensyn til miljøbelastningen.

For at kunne dokumentere denne indsats deltager vi i det internationale miljøprogram MPS (Milieu Programma Sierteelt), hvor alle miljøbelastende faktorer i driften registreres og klassificeres. Vi er her klassificeret i klasse A (mest miljøvenlig).

I 2008 blev vi endvidere certificeret i MPS-GAP systemet (Good Agricultural Practice), hvilket bl.a. indebærer dokumentation af ordentlige forhold på områder som arbejdsmiljø, plantesundhed og miljøbevarelse.

Vi synes at det er vigtigt at sikre gode arbejdsforhold for vores ansatte. Derfor har vi i 2018 også opnået status som værende MPS-SQ (Social Qualified) certificeret. Hermed opfylder vi (inter)nationale krav på sundheds- og sikkerhedsområdet. Vi henviser til nærmere information på www.my-mps.com.