Hos Tvillingegaarden ønsker vi i valg af produktionsmetoder, energikilder, sygdoms- og skadedyrskontrol m.v. at sætte fokus på miljøpåvirkninger, så skadelig indflydelse på miljøet undgås eller minimeres.

Dette indebærer bl.a. at vi sorterer alt affald, at udledning af næringsstoffer og pesticider reduceres til et absolut minimum og at vi ved valg af opvarmningsformer tager størst mulig hensyn til miljøbelastningen.

For at kunne dokumentere denne indsats deltager vi i det internationale miljøprogram MPS (Milieu Programma Sierteelt), hvor alle miljøbelastende faktorer i driften registreres og klassificeres. Vi er her klassificeret i klasse A (mest miljøvenlig).

I 2005 blev vi endvidere certificeret i MPS-GAP systemet (Good Agricultural Practice), hvilket bl.a. indebærer dokumentation af ordentlige forhold på områder som arbejdsmiljø, plantesundhed og miljøbevarelse.